Inschrijven en medische fiche

Identiteitsgegevens van het kind

Contactpersoon 1
Contactpersoon 2
Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn?

Medische gegevens

Uw kind lijdt aan:
Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet?
Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?
Is uw kind vlug moe?
Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd?
Kan uw kind zwemmen?

Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: *

* Gebaseerd op aanbeveling Kind en Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang

Andere inlichtingen

Meer info over het weekend? Lees zeker de brief!

Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren.

vb. "Ik, Bart Janssens, ouder/voogd van Peter Janssens bevestig deze medische fiche te hebben ingevuld op 13/05/2013."