De VZW!

Dit zijn de denkers, de mannen die alles uitdokteren, plannen, optekenen,... en het dan verwezenlijken! Het goed geoliede brein achter onze bouwplannen vraagt statuten aan, schrijft manifesten, leest wetteksten, koopt politiekers om en gaat wekelijks bij de Koning op thee.

Historiek

Een paar jaar geleden werd duidelijk dat de lokalen van Chiro Sint-Jozef aan vervanging toe waren. Rottende deuren, gaten in daken, ramen met meer karton dan glas,... Om dit project te verwezenlijken werd in januari 2005 de ‘Denkgroep’ opgericht.
Deze werkgroepen waren: werkgroep bouw werkgroep financiën werkgroep juridisch
Al snel werdt ook het feestcomité opgericht. De taak van het feestcomité is om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren om geld in het laatje te brengen.

Op de eerste vergadering van de Denkgroep werd de taak van deze laatste als volgt omschreven : " De Denkgroep denkt na over alles wat met de lokalen te maken heeft, geeft opdracht aan de werkgroepen, en krijgt van deze werkgroepen stof om over na te denken. Daarna gaan de resultaten naar de leidingsploeg, die er dan hun licht op laten schijnen."
Er werd ook beslist om een vzw op te richten, om tijdens de bouw de financiële controle te hebben, en om na de bouw in te staan voor het onderhoud van de nieuwe lokalen.

De Denkgroep stelde vervolgens de statuten op, en zo werd in mei 2006 vzw ‘De Gruisweg’ geboren. In de statuten werd veel aandacht besteed aan de chirovisie en de verhouding vzw – leidingsploeg, om een vlotte samenwerking in de toekomst te blijven garanderen.

Ondertussen zijn de nieuwe lokalen af. De denkgroep is echter blijven bestaan onder de naam werkgroep om soortgelijke problemen en praktische pijnpunten van oplossingen te voorzien.